The Saphire 1

  • Quy mô phát triển: 11 tòa căn hộ S1.01, S1.02, S1.03, S1.05, S1.06, S1.07, S1.08, S1.09, S1.10, S1.11, S1.12
  • Tổng số căn hộ: Khoảng 6.000 căn
  • Tiêu chuẩn căn hộ: Vinhomes Sapphire
  • Loại hình căn hộ: studio, 1PN, 1PN+1, 2PN+1, 3PN, 3PN+1
  • Diện tích căn hộ: 27.8 – 98.5 m2
  • Thời điểm bàn giao: Quý III/2020
  • Hình thức sở hữu: Sổ đỏ lâu dài